אחוזת

שבת

מדיניות פרטיות

חברת קיליאן שיווק והשקעות בע״מ (להלן – "החברה") מפעילה את האתר הנמצא בדומיין (להלן – "האתר"). מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים שהחברה עושה במידע במסגרת מתן השירותים שמציעה החברה דרך האתר, לרבות מכירת מוצרי משקאות ויינות ("השירותים").
כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך בשירותים, לרבות באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("החוק").
מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים, חלקם או כולם.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
פרטי קשר – אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, מידע על אמצעי תשלום, מספר טלפון נייד או נייח. המידע כאמור ייאסף מתוך מידע הנמסר על ידך באופן ישיר במסגרת מילוי פרטיך האישיים במהלך רכישה דרך האתר או במסגרת הרשמה לאתר ו/או שימוש בשירותים או בעת הזמנת שולחן ביקב או כתוצאה מפנייה שלך לחברה.
יצירת קשר – בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, לרבות מידע שנאסף באופן אוטומטי בעת יצירת קשר עם החברה, כגון הקלטת שיחות, מספר טלפון של המתקשר וכדומה. ייתכן ונבקש ממך מידע אישי נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת.
מידע בקשר לשימוש בטכנולוגיות – אנו עשויים לאסוף מידע אודות ההזמנות שביצעת דרך האתר, מוצרים בהם התעניינת ו/או רכשת ותוכן בו צפית באתר.
אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות המאפשרות לעקוב אחר הפעילות באתר כאמור לעיל ייעול השירותים, התאמת השירותים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי סטטיסטיקה, שיפור השירות שלנו, פרסום ושיווק השירותים. חלק מטכנולוגיות אלה מסופקות על-ידי צדדים שלישיים. אותם צדדים שלישיים, וביניהם Facebook וGoogle עשויים להשתמש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), web beacons או טכנולוגיות דומות אחרות על מנת לאסוף מידע על שימושך באתר או במקומות אחרים ברשת לצרכי מדידה ושיווק מותאם שלהן. השימוש כאמור נעשה גם בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.
בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של Google Analytics ו Facebook Pixel. לפירוט על האופן בו גוגל עושה שימוש במידע היכנס ללינק: “How Google uses data when you use our partners' sites or apps”. תוכל לנהל או להפסיק את איסוף המידע שלך ואת שימושי Facebook באמצעות הגדרות הפרטיות בחשבון הפייסבוק שלך.
קוקיות – בין השאר, אנו נשתמש בקוקיות (cookies). ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתרי האינטרנט שלנו. כמו כן, באמצעות הקוקיות ייאסף באופן אוטומטי מידע טכני כגון כתובת IP, מועדי התחברות, משך ביקורך, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן וכדומה. 
ניתן לעדכן או לשנות את ההגדרות במכשירך/ במחשבך ועל ידי כך לחסום חלק מקובצי Cookies. יחד עם זאת, אם תחסום קוקיות, ייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך או  שתידרש להזין מחדש את הפרטים שלך. שינוי הגדרות כאמור הינו באחריותך.
תוכל גם לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:
‏http://www.aboutads.info/choices/
‏http://www.youronlinechoices.eu/
גוגל מציעה גם תוסף לדפדפנים שמונע ממנה לאסוף מידע.
מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות על ידי צדדים שלישיים ניתן למצוא בכתובות:
‏https://policies.google.com/technologies?hl=en
‏https://www.facebook.com/policies/cookies
מידע שיימסר במסגרת השתתפות בסקרים – לעיתים נבקש ממך למסור מידע באמצעות השתתפותך בסקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי וניתן לבחור שלא למסור את המידע.
מידע על אחרים – כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. מסירת המידע על אחרים כפופה להסכמתם לכך ולאמור במסמך זה.
מהם השימושים שנעשה במידע?
אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, לצרכים תפעוליים לרבות עדכונים ביחס לאתר והמידע המוצג בו, יצירת קשר, מענה על פניות ציבור, שירות לקוחות, שיווק, כולל פרסום מותאם אישית (פירוט נוסף מופיע בפרק "פרסומות ודיוור ישיר" בהמשך), אימות וזיהוי שלך לצורך מתן השירותים, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים, ציות לדרישות חוקיות והגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות, אכיפת הסכמים, ומענה לרשויות, טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך על פי החוק.
העברת מידע לצד שלישי
אנו עשויים להעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, לצרכים המפורטים לעיל ובמקרים הבאים:
* לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
* במסגרת התקשרות שלנו עם קבלני משנה וספקים שפועלים עבורנו (כמו ספקי שירותים בענן, ספק תחזוקת האתר שלנו, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה, רואי חשבון, עורכי דין, בנקים, מוקדי שירות לקוחות, וחברות תקשורת).
* במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), או במהלך מו"מ למכירה כזו, ובתנאי שאותו צד שלישי יתחייב לעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
* אם התקבל צו שיפוטי המורה לחברה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
* לצרכי התגוננות מפני תביעות משפטיות.
במסגרת העברת מידע לצדדים שלישיים במקרים המפורטים לעיל, ייתכן כי מידע אודותייך יועבר גם לצדדים שלישיים בחו"ל, לרבות למדינות בהן רמת ההגנה על הפרטיות שהדין מעניק פחותה מזו שבישראל (כגון ארה"ב). החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה על המידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.
קישורים לצדדים שלישיים
בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שתבחר לעשות שימוש בקישורים כאמור, תהיה כפוף מרגע השימוש לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר, כי האחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.
פרסומות ודיוור ישיר
אלא אם סירבת לכך והודעת לנו על סירובך, החברה תהא רשאית לשלוח לך דיוור ישיר כהגדרתו בחוק. זכותך לבקש להפסיק קבלת פניות בדיוור ישיר בכל עת, בהתאם לאמור בחוק, על ידי פניה אלינו בכתובת הדוא"ל המפורטת בתחתית מסמך זה.
בנוסף, נהיה רשאים לספק לך חומר שיווקי ו/או פרסומי, כגון הצעות, מבצעים, והטבות הנוגעים לשירותים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר או בכל אמצעי תקשורת אחר. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לדברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), בSMS ובדוא"ל ו/או מרשימת התפוצה לדיוור ישיר באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל במצויה בתחתית העמוד או בדרך בה קיבלת את הדיוור.
לתשומת ליבך, ייתכן כי גם לאחר בקשתך להימחק מרשימת התפוצה תמשיך לקבל דיוורים אותם החברה חייבת ו/או רשאית לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
זכות עיון במידע ותיקונו
בכפוף לחוק, ניתן לפנות בכתב אל החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותיך (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, במקרים המתאימים ובכפוף להוראות הדין. בפנייתך אל החברה תתבקש לציין פרטי זיהוי לצורכי הזדהות.
אבטחת מידע
החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון קביעת סיסמה מורכבת, עדכון תוכנה וכדומה.
הודעות בדבר שינויים ועדכונים
החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר.

דילוג לתוכן